Företagsjurist – ett framtidsyrke

För den som vill bli jurist ser framtiden i allmänhet ganska ljus ut. Det finns balans på arbetsmarknaden, vilket innebär att utsikterna är goda att få jobb efter avslutad utbildning. Ett område inom vilket kunniga och mångsidiga jurister är hett efterfrågade är bolagsrätten. För den som vill bli företagsjurist öppnar sig anställningsmöjligheter både på advokatfirmor och på företag.

Företagsjurister arbetar med att ge juridisk hjälp med bolagsrätt, vilket innefattar alla rättsliga frågor som uppstår i samband med bildande, drift och upplösande av olika associationsformer. Det kan handla om att upprätta avtal mellan aktieägare, granska rättsliga dokument, bistå med bolagsbildningar, göra utredningar och komma med juridiska råd när beslut ska fattas.

Arbetsuppgifterna varierar stort beroende på i vilken bransch du arbetar och hur stort företaget är. Det kan också krävas goda kunskaper inom fler områden än endast bolagsrätten. Arbetar du på ett rederi kan du till exempel behöva vara väl bevandrad också i sjörätt.

För vem passar yrket?

Rollen som företagsjurist passar dig som vill ha bredd i ditt yrke. Du kommer att arbeta inom många olika områden och kommer dessutom att spela en viktig roll när det gäller att fatta affärsbeslut. Lockas du både av juridiken och affärsvärlden är yrket ett bra val.

Yrket som företagsjurist ger dig också flera olika valmöjligheter vad gäller anställningsform. Som bolagsjurist är du anställd direkt av ett bolag som dess interna juridiska ombud; som affärsjurist anlitas du som rådgivare men arbetar för en separat firma. Du kan antingen vara egenföretagare eller anställd på en traditionell advokatfirma.

Hur blir du jurist?

För att bli jurist ska du läsa juristprogrammet på någon av de högskolor som erbjuder det. Utbildningen är på 4,5 år. Det är också möjligt att läsa ett program i affärsjuridik, men då får du bara en affärsjuridisk kandidatexamen, inte en juristexamen. Det kan begränsa vilka roller du kan ta dig an eftersom du till exempel inte har behörighet till advokatyrket och därför inte kan bli delägare.

Under din utbildningstid är det bra att fundera över vad du vill specialisera dig på. Då kan du använda dina valbara kurser till att fördjupa dig i de rättsområdena. Fundera också på om det är någon annan typ av kompetens som ger dig en fördel. Till exempel kommer tekniska kunskaper att bli alltmer efterfrågade.