Plugga till läkare eller sjuksköterska

Coronapandemin har visat samhället från två sidor. Vi har sett hur sårbara vi är som inte haft tillräcklig beredskap och trott att vi lever i den trygga tidsåldern utan krig och farsoter. I all denna sårbarhet har vi också sett något vackert, nämligen en ökad solidaritet och samhörighet mellan medborgarna. Allt fler har uttryckt sin vilja att bidra, vilket syns inte minst i hur allt fler väljer att plugga till läkare eller sjuksköterska till följd av corona.

Att plugga till läkare

läkareLäkare och annan vårdpersonal har blivit samhällets absoluta hjältar under coronapandemin. Dagligen räddar de liv samtidigt som de sätter sitt eget på spel. Nobla yrken som förtjänar respekt. Till följd av corona har allt fler uppmärksammat detta och sökt sig till dessa utbildningar. Faktum är att läkarprogrammet hade 23 procent fler sökande våren 2020 än tidigare år. Det var ett populärt program redan innan som var svårt att ta sig in på. Nu har det nått ytterligare nivåer.

I Sverige är läkarprogrammet fem och ett halvt år långt. Du läser 330 högskolepoäng som ger dig en stabil medicinsk kunskapsbas på vetenskaplig grund och mynnar ut i en läkarexamen. Du får sedan jobba som hyrläkare eller stafettläkare eller annan typ av läkartjänst. Möjligheterna på arbetsmarknaden är enorma. Söktrycket till läkarprogrammet är högt, det krävs en hel del både för att komma in men också för att hålla sig kvar på programmet och klara studierna. Du får dock en gedigen utbildning som är väl värd mödan. Läkare är faktiskt det yrke som har högst livslön, före bland annat jurist och civilingenjör.

I Sverige kan du studera till läkare på sju orter:

  • Göteborgs universitet
  • Karolinska institutet
  • Linköpings universitet
  • Lunds universitet
  • Umeå universitet
  • Uppsala universitet
  • Örebro universitet

Att plugga till sjuksköterska

Sjuksköterska är ett yrke som förtjänar betydligt mer respekt än det haft hittills. I ljuset av corona då allmänheten verkligen kunnat se hur denna yrkesgrupp offrar sig har också professionens status ökat. Sjuksköterskor kan ofta vara de som träffar patienten först av alla och ska utröna vad patienten lider av. Det är en viktig och väldigt spännande uppgift som innebär både ett djupt detektivarbete men också mycket social kontakt med patienten genom att ställa frågor och undersöka.

sjuksköterskaI ljuset av corona har sjuksköterskeprogrammen vid landets olika universitet och högskolor haft rekordmånga sökande. Hela 34 procent fler sökte till sjuksköterskeutbildningen våren 2020 jämfört med tidigare år. Glädjande siffror för ett samhällsviktigt yrke som går en ljus framtid till mötes vad gäller efterfrågan på arbetsmarknaden. Den stora efterfrågan på sjuksköterskor gör även att utrymmet för att löneförhandla är stort. Det är således ett jobb som är både ekonomiskt lönsamt och otroligt viktigt för hela samhället.

I Sverige omfattar sjuksköterskeprogrammet tre års studier. Du läser 180 högskolepoäng som legitimerar dig att arbeta med omvårdnad, undersökningar, behandlingar, information, handledning, forskning och utveckling, förebyggande arbete, samt planering och ledning. Studierna är ofta tvärvetenskapliga och omfattar mycket medicin men också samhälls- och beteendevetenskap. Utsikterna på arbetsmarknaden är väldigt goda, ett konjunkturstarkt yrke och samtidigt har du ofta flera olika vägar för att kunna utveckla och specialisera dig.