Utöka dina karriärmöjligheter med truckkort

Idag är arbetsmarknaden god för den som har rätt utbildning. För den som letar jobb är det ett bra läge att skaffa sig de kunskaper som efterfrågas.

Att skaffa sig en längre yrkes- eller universitetsutbildning är inte det enda sättet att bli attraktiv på arbetsmarknaden. Både körkort och truckkort är efterfrågade inom många olika branscher. Att skaffa sig körkort är alltid en bra investering för den som är på jakt efter jobb. Faktum är att för många jobb idag är körkort ett absolut krav och det verkar bli allt vanligare att företag inte erbjuder jobb till körkortslösa.

man kör gaffeltruckJobba som truckförare

Efterfrågan på truckförare är mycket stor i både Sverige och Norge. Truckförare har en bred arbetsmarknad och kan jobba på till exempel lager, på byggen eller inom industrin. För att jobba som truckförare krävs truckkort som visar att innehavaren har behörighet att köra truck. Truckkort utfärdas efter att du genomgått en certifierad truckförarutbildning. Den här typen av utbildningar anordnas på många olika platser i Sverige och brukar genomföras under ett fåtal dagar. En truckförarutbildning är därför en av de mest tids- och kostnadseffektiva sätten att skaffa sig en kompetens som är efterfrågad på arbetsmarknaden. Att arbeta på lager som truckförare är också ett bra alternativ för studenter som inte vill jobba heltid. Även om truckförare inte är drömjobbet så är truckkortet vägen till det första jobbet som lägger grunden i CV:et.

Utbildning är vägen till jobb

Truckkort är ett bra exempel på en kort utbildning som lönar sig att skaffa för den som är ute efter ett jobb. Ett vanligt körkort är ett annat exempel på något som är bra att skaffa sig för att bli mer attraktiv på arbetsmarknaden. Utöver detta finns flera andra kortare utbildningar som direkt kan leda till anställning. Flera av dessa arrangeras som arbetsmarknadsutbildningar som varar allt från några dagar upp till 6 månader. Den som är arbetssökande kan ha möjlighet att få ekonomisk stöd under utbildningen.

Ett alternativ för den som redan jobbar men är sugen på att byta bransch är istället distansstudier. Att studera på distans ger möjlighet att skaffa sig behörighet och kompetens utan att behöva ge avkall på månadslönen.