Studera som vuxen

Kräver ett förändrat arbetsliv uppdaterade kunskaper? Vill du ha möjlighet att få högre lön? Eller är det helt enkelt dags att förverkliga en gammal dröm som legat i skrivbordslådan alldeles för länge? Många väljer att börja studera som vuxna och anledningarna kan vara många. Att börja plugga mitt i livet kan vara både fantastiskt och tufft, inte minst ekonomiskt.

studera Arbetslivet är idag mer komplext och kraven på utbildning är högre. Samtidigt finns det många som helt saknar relevant utbildning för att kunna få jobb. Det här kan vara några av anledningarna till att många väljer att komplettera sin kunskaper eller skaffa sig helt nya kompetenser genom utbildning i vuxen ålder. Vuxna kan studera på många olika nivåer, från gymnasieutbildning via Komvux till högskola.

Bättre ekonomi vid vuxenstudier

Att ta steget och börja studera kan kännas långt när du är etablerad med familj och jobb. Framför allt ekonomin kan vara ett orosmoment. Studierna finansieras vanligen med bidrag och lån från CSN men summorna kan tyckas små för den som tidigare haft lön från arbete. För den som har studerat i flera år på högskolenivå tidigare kan möjligheterna till CSN vara begränsade. CSN-bidrag ges dessutom bara upp till 56 års ålder och efter det är det stopp. För att klara ekonomin finns flera knep:

  • Arbeta vid sidan av studierna. Arbeten som kan utföras på kvällar och helger är perfekta för studerande. Tänk på att studiestödet från CSN påverkas av inkomster som överstiger 91 624 kronor under ett kalenderår.
  • Ta ett privatlån. För den som av olika anledningar inte har möjlighet att ta ett studielån från CSN eller som behöver komplettera intäkterna kan ett privatlån vara ett bra alternativ. Ansök på utanuc.com för att låna pengar utan säkerhet för exempelvis studier.
  • Räkna på hur studierna kan öka dina inkomster. Att vidareutbilda sig lönar sig ofta i det långa loppet.

Ta steget och studera

Att vara äldre behöver inte vara negativt vid studier. Ofta har vuxna studenter med sig erfarenheter från arbetslivet som kan vara nyttiga för studierna. Genom att studera förbättrar du dina möjligheter att få drömjobbet och får samtidigt viktiga kunskaper som du bär med dig genom hela livet.