Varför HR blir allt viktigare

Digitaliseringen har ökat ute på arbetsplatserna och känslan är att allt bara går snabbare och snabbare. I Sverige växer de personalintensiva branscherna och många väljer att arbeta med just HR. Det är spännande och när du har stöd av ett bra HR-system blir allting så mycket enklare.

Än idag finns företag som förlitar sig på pappersbaserade lösningar eller kanske ett ark i excel. Problemet är att informationen inte uppdateras snabbt nog och lätt blir otillförlitlig. De som utbildar sig inom HR idag, kommer i huvudsak arbeta med olika HR-system, bland annat https://aditro.com/sv/hr-system/ och med det finns flera fördelar. Arbetet med HR blir kvalitetssäkrat och antagligen kommer företaget kunna fatta bättre beslut inom en rad områden.

Vad krävs för att arbeta med HR?

HR står för Human Resources och givetvis ska det därför finnas intresse och drivkraft att arbeta med människor. HR-avdelningen på ett företag är ansvariga för till exempel rekrytering, lönefrågor, arbetsrätt, arbetsmiljö, konfliktlösning och mycket annat. Här följer några exempel på utbildningar:

  • HR-assistent
  • HR-specialist
  • HR-koordinator
  • HR-administratör

När du går en yrkesutbildning inom HR får du goda kunskaper inom kommunikation. Vanliga arbetsuppgifter är att kunna hantera personal och personalfrågor i samband med till exempel nyrekrytering, uppföljning eller internutbildningar. En annan stor del är administrationsarbete. Det är då ett bra HR-system blir ovärderligt.

Fördelarna med ett HR-system

Tidigare fick de som gick en HR-utbildning finna sig i att mycket av arbetstiden gick åt till att hantera pärmar, arkivskåp eller helt enkelt söka efter dokument. Med moderna HR-system sparar HR-personalen massor av tid och energi. De får ordning och reda på all information och har dessutom möjligheten att göra omedelbara sökningar. Resultatet blir att mer kraft kan läggas på arbetsuppgifter som skapar värde. Det kan handla om att göra utvärderingar, lösa konflikter eller utbilda personal i något som kan förbättra arbetsmiljön och göra arbetsplatsen mer trivsam.

En annan stor fördel med HR-system är att de innehåller smidiga funktioner som minskar problem med den så kallade mänskliga faktorn. När informationen inte är lättåtkomlig och uppdaterad, är det vanligt att HR-avdelningen missar när ett avtal löper ut eller något måste omförhandlas. Dessutom kan det bli trevligt för teamkänslan om HR ser till att uppmärksamma födelsedagar och liknande. HR-system kan anpassas och ge påminnelser om viktiga händelser.